Pas godt på miljøet

Klimaet har brug for din indsats


Tænker du også over, hvordan dine handlinger påvirker klimaet og dit omkringliggende miljø, så gør du det godt, og det er bare om at fortsætte ned af denne vej. Klimaet har brug for, at vi mennesker bliver mere bevidste omkring den måde hvorpå vi lever, og tendensen er da også, at det er det, som vi gør, i hvert fald på vores breddegrader. At klimaet er ude af balance og kontrol, det er tydeligt for enhver, og vi ved også fra forskningen af, at denne udvikling hovedsagelig skyldes den måde vi mennesker lever på. Men et overdrevet forbrug er vi nået hertil, hvor kloden ikke har det ret godt, og vi bliver nødt til at tage ansvar, og foretage markante ændringer ellers så har vi kurs mod afgrunden. I Danmark er vi ret klimabevidste, og vi danskere vil gerne støtte op omkring de gode initiativer, der vedrører klimaet og vores planet.